You Are Here: Home » Latest News » Atamızı Saygıyla ve Özlemle Anıyoruz

Atamızı Saygıyla ve Özlemle Anıyoruz

Ankara’da Cumhuriyeti doğduğundan 42 yıl sonra ilan edecekti,

Tam bağımsızlık ateşini yakmak için Samsun’a çıktığında 38 yaşındaydı,

Atatürk soyadı TBMM tarafından kendisine verildiğinde sene 1934 idi,

Trablusgarp Savaşında İtalyanlara karşı 1911 senesinde savaştığında binbaşı idi,

Ülkü 6 yaşındayken aramızdan ayrılacaktı,

Resim ve Heykel Müzesi’ni açtığı yıllarda Türkiye Cumhuriyeti’nde uçak fabrikası kurulmuş olacaktı,

Kurtuluş Savaşında başkomutan olacaktı, Harbiye’den mezun olduktan 20 sene sonra.

Fransizca konuşurdu, 1937 yılında geometri kitabı yazacaktı,

Ordular ilk hedefiniz Akdeniz dedikten 8 gün sonra 9 Eylül 1922’de İzmir’e girecekti,

Rahat uyu Atam,

Ey Türk Gençliği! diye seslediğin gençler izinde.

Ve

En ilerici, en devrimci, en hümanist, en

Reformcu Atam, seni özlüyoruz…

Turkish American Cultural Alliance

Clip to Evernote

Copyright © 2013 TACA. All Rights Reserved.

Scroll to top