You Are Here: Home » TACA Events » CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE KULLANILACAK RANDEVU SİSTEMİ HAKKINDA DUYURU

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE KULLANILACAK RANDEVU SİSTEMİ HAKKINDA DUYURU

Değerli vatandaslarımız,

CumhurbaŞkanlığı seçimleri ABD’de 31 Temmuz – 3 Ağustos 2014 tarihleri arasında gerçekleŞtirilecektir. Ancak her vatandaŞımız sözkonusu dört günden sadece birinde oy kullanabilecektir.

VatandaŞlarımızın, 21-25 Temmuz 2014 tarihleri arasında, YSK’nın internet sayfasından (www.ysk.gov.tr) ulaŞılabilecek “SEÇSİS Oy Verme Günü Belirleme Sistemi” vasıtasıyla randevu alarak oy verecekleri günü tespit etmeleri gerekmektedir.

Oy verme günü belirleme sistemi vatandaŞlarımızın kullanımına 21 Temmuz 2014 günü Türkiye saatiyle 08.00’de açılacaktır. Sistemden randevu alınması için son tarih 25 Temmuz 2014 Cuma günü Türkiye saatiyle 17.00’dir.

Sistemde oy verme günleri iki zaman dilimine bölünmüŞ olup (08.00-12.30 ve 12.30-17.00) vatandaŞlarımızınistedikleri saat aralığını seçmeleri de mümkündür.

Oy verme gününü belirlemeyen seçmenler için oy verme günü, saat aralığı ve oy kullanılacak sandık numarası sistem tarafından otomatik olarak belirlenecektir. Bu çerçevede, sistem üzerinden randevu almayan seçmenlerin, oy verecekleri gün ve zaman dilimi ile sandık numarasını seçimlerden önce YSK’nın internet sitesinden kontrol etmeleri kendi sorumlulukları altındadır.

Yüksek Seçim Kurulunun ilgili kararı uyarınca, kendileri için belirlenen randevu gününde sandığa gitmeyen vatandaŞlarımızın diğer günlerde oy kullanmaları MÜMKÜN OLMAYACAKTIR. Bu durumdaki vatandaŞlarımız SADECE ülkemizdeki gümrük kapılarında kurulan sandıklarda oy verebileceklerdir.

Saygıyla duyurulur.

Türkiye Cumhuriyeti
VaŞington Büyükelçiliği

Clip to Evernote

Copyright © 2013 TACA. All Rights Reserved.

Scroll to top